TK Hüftsteak
 • HGP
 • DB
 • M-V
31,00 € * / kg
1 * kg (31,00 € / Stk)


TK Rinder Rouladen
 • HGP
 • DB
 • M-V
21,00 € * / kg
1 * kg (21,00 € / Stk)


TK Rinderbraten
 • HGP
 • DB
 • M-V
20,00 € * / kg
1 * kg (20,00 € / Stk)


TK Rinderfilet
 • HGP
 • DB
 • M-V
58,00 € * / kg
1 * kg (58,00 € / Stk)


TK Rumpsteak
 • HGP
 • DB
 • M-V
39,00 € * / kg


TK Schweine-Gulasch
 • HGP
 • DB
 • MV
23,00 € * / kg


TK Schweine-Hackfleisch
 • HGP
 • DB
 • MV
13,90 € * / kg


TK Schweine-Krustenbraten
 • HGP
 • DB
 • MV
19,90 € * / kg


TK Schweinefilet
 • HGP
 • DB
 • M-V
39,90 € * / kg


TK Tafelspitz
 • HGP
 • DB
 • M-V
26,00 € * / kg
1 * kg (26,00 € / Stk)


TK-Rinderbäckchen
 • HGP
 • DB
 • M-V
27,50 € * / kg
1 * kg (27,50 € / Stk)


TK-Rinderzunge
 • HGP
 • DB
 • M-V
11,90 € * / kg
1 * kg (11,90 € / Stk)